Forsíða
Tjaldsvæðið
Um okkur
Áhugaverðir staðir
Afþreying
Myndir
Umhverfisstefna
Umgengnisreglur

 

Verðskrá:

Kr. 1300,- fyrir manninn, pr./nótt.
Kr. 1100,- fyrir eldri borgara, pr./nótt.
Frítt fyrir börn undir 16 ára aldri

Rafmagn kr. 700,- pr./sólarhring.

Nánari upplýsingar :

Tjaldsvæðið Systragil
Hróarsstöðum - 601 Akureyri
Netfang: systragil@simnet.is
Sími 8602213Systragil.is


 

 

 

Umhverfisstefna

Tjáldsvæðið Systragil vill leggja sitt af mörkum til að styðja og efla umhverfisvitund og ábyrgðarkennd innlendra og erlendra ferðamanna á Íslandi með því að:

 • Bjóða gestum upp á aðstöðu og þjónustu þar sem ábyrg umgengni við náttúruna, skóginn og umhverfi er höfð að leiðarljósi.
 • Velja við innkaup á vöru og þjónustu umhverfisvæna, umhverfismerkta og/eða endurunna vöru þar sem því verður við komið.
 • Vilja lágmarka notkun spilliefna, hráefnanotkun og hámarka endurvinnslu og endurnotkun
 • Miðla fræðslu um náttúrufar svæðisins, sögu byggðar og tengslin þar á milli.
 • Hafa sorpílát tiltæk úti við. Gæta þess að þau séu snyrtileg, rými alla helstu flokka sorps sem til fellur og að skýrar leiðbeiningar um flokkun hangi uppi.
 • Koma upp flokkun á pappír, málmi, gleri, plastflöskum, dósum og skýrum leiðbeiningum til gesta.
 • Fylgjast með orkunotkun, leita leiða til að draga úr henni og nýta orkuna á sem
 • hagkvæmastan hátt.
 • Farga skaðlegum efnum, s.s. olíu, málningu, hreinsiefnum, eiturefnum og lakki á viðeigandi hátt
 • Standa fyrir reglubundinni hreinsun sorps innan tjaldsvæðisins og meðfram vegum.
 • Losa reglulega rusl þannig að aldrei sé of langt á milli losunar.
 • Athuga að frárennsli og rotþrær standist kröfur í núgildandi reglugerðum.